Anti Radar

O Anti Radaru
Anti Radar detektor je elektronski merni uređaj koji je namenjen prepoznavanju talasa koje emituju radarski uređaji. Njegov kvalitet zavisi i razlikuje se od njegove osetljivosti kao i od mogućnosti prepoznavanja što većeg broja talasa koji se emituju na različitim frekvencijama i u različitim standardima.
Anti Radar detektor ne traži nikakvo specijalno održavanje kao ni uslove upotrebe.
Anti Radar će Vas na vreme upozoriti da se približavate vozilu sa radarom – presretaču, fiksnom, mobilnom, stacionarnom radaru, i uvek ćete moći da blagovremeno usporite na dozvoljenu brzinu.