Više o Radaru – Ramer 10

O Radaru Ramer 10
Tehnologija se zasniva na primeni dopler radara. Dopler radar detektuje brzinu vozila, i određuje tačnu poziciju vozila. Na taj način precizno se određuje brzina vozila, saobraćajna traka kojom se vozilo kreće i pozicija snimljenog vozila. Jedan uređaj pokriva 4 – 6 saobraćajnih traka.
Ramer radari rade u mikrotalasnoj frekvencija Ka-band za 34,0 GHz i 34.3 GHz. Zrak koji emituje radar je veoma uzak (ugao samo 5 °) i radari RAMER imaju veoma niski prenos električne energije, što otežava radar detektoru mogućnost njihovog otkrivanja. Ramer može da dostigne maksimum od 60 metara, ali standardno meri na udaljenosti od 35 metara.
Radari RAMER su ugrađeni u neobeležena civilna vozila. Stacionarni Radari su smešteni u metalnim kutijama duž puteva.